Translate

fredag 2 september 2016

En karaktärs drivkraft

Vilken drivkraft har din karaktär?
Min karaktär Thormund i En mans ägodel hade en drivkraft nämligen att skaffa sig en maka och därmed få barn, enbart för sin status och för att kungen ville det.

Hans önskemål leder till en konflikt eftersom han vill ha en foglig maka som han äger. Johanna var allt annat än foglig.

Han hade också en hemlighet som han dolde för vänner och för kungen. Han slog och förnedrade sin maka men såg till att blåmärken täcktes av kläder och hattprydnader.

Samtidigt som han var ond var han också sårbar. Hans mor var en sköka och han var under många år faderslös.

Hans barndom hade satt djupa spår i hans själ.
Du kan se hur han ser ut på omslaget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar